Kan School fakulteten Say Böner Innan Möten

?

I ett mångsidigt , sekulärt samhälle , är bönen ses som en privat handling som är bland de religiösa friheter som i Amerika . Be på allmän plats skulle inte vara lämpligt , och vissa typer av bön kan även vara olagligt. Denna fråga har varit ett särskilt kontroversiellt ämne i skolorna , och organiserad bön i offentliga skolor är mot den amerikanska konstitutionen . Det kan dock vara acceptabelt för skol fakulteter att säga en bön innan möten , beroende på vilken typ av skola .
Organiserad Bön

Offentliga skolor i USA är sekulära , vilket innebär att de inte undervisa eller främja en specifik religion . Den amerikanska Center for Law and Justice meddelar att organiserade bön , vare sig bland skol fakulteten i personalrummeteller elever i ett klassrum är grundlagsstridig i kommunal skola , enligt amerikansk lag . Bön av någon form är tillåten i katolska och andra skolor i religiösa samfund . Men även privata religiösa skolor inte tvinga lärare eller elever att be.
Individuell Bön

Å andra sidan , förklarar USA: s lag som är en konstitutionell rättighet för alla individer , lärare , personal och elever att frivilligt be privat i en kommunal skola . Studenter och lärare kan be en bön på egen hand och uttrycka sin religiösa tro , om de önskar. Personliga böner är acceptabla så länge de inte stör skolans pedagogiska uppdrag eller störa klassrummet eller mötesverksamhet. Dock bör lärare vara medvetna om att säga böner högt eller diskutera religiösa ämnen kan ses som religiösa trakasserier eller proselytizing av vissa medarbetare . Individuella elev böner måste initieras av studenten och inte av en fakultet medlem .
Tvist

Frihet från religion Foundation gör så att offentliga skolor finns för att utbilda och inte att predika eller proselytize . Barn är lättpåverkade , och säger böner får ålägga sina rättigheter och ses som tvingande . Stiftelsen meddelar att det också är olämpligt för offentlig skola lärare att säga böner eftersom detta kan vara invasiva och obekvämt för personal som inte är religiösa eller av samma trossystem . Introduktion religionen i någon form ses som orsakar division i en sekulär skola eller arbetsmiljö .
Alternativ

LifeSiteNews hemsida konstaterar att många privata religiösa skolor i USA har studenter och lärare som kanske inte följer denna religion eller sekt . Det är acceptabelt att dessa skolor att ha organiserade böner före personalmöte och skol församlingar . Även personal och studenter vid en privat katolsk , muslim eller judiska skolan förväntar böner i dessa typer av institutioner , är båda fortfarande tillåtet att välja bort böner . Fakultetens medlemmar på allmänheten kan välja en sekulär dikt eller verksamhetsidé att inspirera personalen innan möten , i stället för en som säger en bön .