Hur man förstå Fetal Presentation

Fostrets presentationen avser den del av fostret som känns vid livmoderhalsen under en vaginal tenta . Fostrets presentation är viktigt att notera att det kan avgöra om en vaginal förlossning är ett alternativ . Det finns tre typer av presentationsmöjligheter: sätesbjudning , vertex och tvärgående . Följande steg kommer att hjälpa dig att förstå varje typ av presentation . Home Instruktioner
1

Den första typen av presentationen kallas vertex presentation . Detta innebär att barnets huvud kan kännas under en vaginal tenta . Denna typ av presentation är vanligt i 96 procent av graviditeter . Om inte andra faktorer är närvarande, kommer din läkare eller barnmorska tillåta arbetskraft till framsteg med en vertex presentation .
2

Den andra typen av presentation kallas sätesbjudning . Sätesbjudning är allmänt känd som skinkor först , men det finns många varianter av sätesförlossning presentationer . Vissa läkare och barnmorskor kommer att tillåta en mor att försöka arbetskraft med en sätesbjudning , men få kan komma överens om att faktiskt leverera en sätesbjudning .
3

Den tredje typen av presentation kallas tvär presentationen . En tvärgående presentation betyder att axeln är allmänt känt under en vaginal tenta . Om ditt barn är fortfarande i ett tvärgående läge när du går in i arbete eller under en sen tenta ( senaste 38 veckorna ) , kommer din läkare vill göra ett kejsarsnitt . Om du planerar att leverera hemma med en barnmorska , måste du transportera till sjukhus om saker inte förändras . Du kan inte leverera en tvärgående barn vaginalt .
4

Om du har antingen en sätesbjudning eller en tvärgående bebis , prata med din läkare om saker du kan göra för att försöka uppmuntra ditt barn att vända.

5

Presentation kan oftast kännas genom buken palpation , men om det inte klart kan fastställas och du är nära ditt förfallodagen , bör du ha ett ultraljud .