Kan Skole Fakultet Say Prayers Før møter

?

I en mangfoldig , sekulære samfunn , er bønn sett på som en privat handling som er blant de religiøse friheter tildelt i Amerika. Ber i et offentlig område kan ikke være riktig , og noen typer bønn kan også være ulovlig . Dette problemet har vært et spesielt kontroversielt tema i skolen , og organisert bønn i offentlige skoler er mot den amerikanske grunnloven . Imidlertid kan det være akseptabelt for skole fakultetene å si en bønn før møtene , avhengig av type skole .
Organisert Prayer

Offentlige skoler i USA er sekulære, som betyr at de ikke lærer eller fremme en spesifikk religion . The American Center for Law and Justice forteller at organisert bønn , enten blant skolens lærere på lærerværelset eller studenter i et klasserom er grunnlovsstridig i offentlig skole , i henhold til amerikansk lov. Bønn av enhver form er tillatt i katolske og andre skoler av religiøse trossamfunn . Men selv private religiøse skoler ikke tvinge lærere eller elever å be.
Individuell Prayer

På den annen side , erklærer amerikansk lov som er en konstitusjonell rett for alle personer , lærere , ansatte og studenter til frivillig be privat i en offentlig skole . Studenter og lærere medlemmer kan si en bønn på egenhånd og uttrykke sin religiøse tro hvis de ønsker. Personlige bønner er akseptabelt så lenge de ikke kommer i konflikt med skolens pedagogiske oppdrag eller forstyrre klasserom eller møtevirksomhet. Imidlertid bør fakultetet medlemmer være klar over at å si bønner høyt eller diskuterer religiøse emner kan oppfattes som religiøs trakassering eller misjonering av noen kolleger . Individuelle student bønner må initiert av studenten og ikke av en ansatt.
Controversy

Frihet fra Religion Foundation gjør saken at offentlige skoler eksisterer for å utdanne og ikke å forkynne eller misjonere . Barn er lettpåvirkelige , og sier bønner kan pålegge sine rettigheter og bli sett på som tvangsmulkt . Stiftelsen forteller at det også er upassende for offentlige skolen fakultetet medlemmer å si bønner fordi dette kan være invasiv og ubehagelig for ansatte som ikke er religiøse eller av samme trossystem . Vi presenterer religion i enhver form er sett på som forårsaker divisjon i en sekulær skole eller arbeidsmiljø.
Alternatives

LifeSiteNews nettside bemerker at mange private religiøse skoler i USA har studenter og lærere som ikke kan følge den religion eller sekt . Det er akseptabelt for disse skolene å ha organisert bønn før stabsmøte og skole menigheter . Selv om ansatte og studenter ved en privat katolsk , muslimsk eller jødisk skole forvente bønner i disse typer institusjoner , er begge fortsatt lov til å melde deg ut av bønner. Vitenskapelige ansatte på offentlige kan velge en sekulær dikt eller formålsparagraf for å inspirere ansatte før møtene , i stedet for en som sier en bønn .